Łożyska walcowe wzdłużne

Łożyska walcowe wzdłużne nadają się do układów, które charakteryzują się sztywnością i mogą przenosić bardzo duże obciążenia osiowe, są one nieczułe na obciążenia udarowe.

Elementy łożysk walcowych wzdłużnych mają proste kształty, co sprawia, że łożysk tych można łatwo używać w różnych kombinacjach z lub bez pierścieni łożyskowych, rolę bieżni mogą pełnić elementy układu.

Łożyska walcowe wzdłużne są stosowane w tych układach, gdzie nośność innych łożysk wzdłużnych jest niewystarczająca. Łożyska walcowe wzdłużne mogą przenosić jedynie obciążenie osiowe.

Łożyska walcowe wzdłużne


 

Charakterystyka

Wymiary główne

Wymiary główne łożysk walcowych wzdłużnych podane w tabelach wymiarów są zgodne z normą międzynarodową ISO 104:2002.

Budowa

Łożyska walcowe wzdłużne serii 811 i 812 składają się zazwyczaj z trzech części – koszyka walcowego wzdłużnego, podkładka do zamocowania na wale (WS) oraz podkładka do zamocowania w oprawie (GS). Najważniejszym elementem jest koszyk łożyska (K811, K812). Jeśli powierzchnie czołowe przyległych elementów wyprodukowano z wystarczającą dokładnością, mogą one pełnić rolę bieżni a koszyk walcowy wzdłużny może, jako jedyny element, przenosić siły. W takim układzie można w istotny sposób zaoszczędzić miejsce w oprawie.

Tolerancje

Łożyska walcowe wzdłużne produkowane są standardowo w klasie dokładności P0. Łożyska w wyższej klasie dokładności produkowane są na specjalne zamówienie. Tolerancje wymiarowe są zgodne z normami międzynarodowymi i podane w części katalogu zawierającej tabele.

Konstrukcja elementów współpracujących

Powierzchnie podparcia pierścieni wykonane w oprawie oraz na wale powinny zapewniać podparcie podkładkom na całym obwodzie i szerokości bieżni. Twardość oprawy oraz bieżni na wale dla koszyków walcowych wzdłużnych bez podkładek powinna wynosić 58-64 HRC. Wymiary i dopasowanie kształtu bieżni muszą być zgodne z wartościami liczbowymi podanymi w części katalogu zawierającej tabele dotyczące łożysk walcowych wzdłużnych (tab. 20).

Koszyk

Koszyki do łożysk walcowych wzdłużnych produkowane są z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym 6.6 (oznaczenie TNG) lub mosiądzu (bez oznaczenia). Szczegółową budowę każdego z poszczególnych elementów podaje część zawierająca tabele.

Zastępcze obciążenie dynamiczne

Pa = Fa

Zastępcze obciążenie statyczne

Gdy łożysko walcowe obciążymy statycznie, to:

Poa = Fa

Prędkości graniczne

Prędkości graniczne określone w niniejszym katalogu wyrażają liczbę obrotów, jaką łożysko może wykonać, by pracować bezproblemowo z zachowaniem określonego poziomu bezpieczeństwa.

Łożyska walcowe wzdłużne