Łożyska specjalne

Łożyska specjalne mają niestandardowe wymiary albo niestandardową konstrukcję, ewentualnie obie te cechy są niestandardowe. Przeznaczone są do zastosowań w których konstruktor – z różnych względów – nie może użyć łożysk w wersji standardowej lub modyfikowanej.

Łożyska te stosowane są jako krążki odciążające w różnego rodzaju maszynach, przyrządach i urządzeniach i w wielu gałęziach przemysłu. Szczególną grupę specjalnych łożysk skośnych tworzą łożyska do sprzęgieł. Specjalne łożyska toczne mogą być też wykorzystywane do innych zastosowań niż pierwotnie przewidziane.

Wszystkie dane techniczne i inne potrzebne do obliczeń i doboru specjanych łożysk tocznych podane są w tabelach wymiarów.

Łożyska specjalne


 

Charakterystyka

Oznaczenia

Oznaczenia specjalnych łożysk kulkowych jednorzędowych są zgodne ze sposobem oznaczania specjalnych łożysk tocznych, np. PLC 03-80, gdzie symbol „PLC” oznacza specjalne łożysko toczne, cyfra „0” oznacza grupę konstrukcyjną łożysk kulkowych jednorzędowych, a kolejne cyfry (1-12) oznaczają grupę wymiarową wyznaczoną przez średnicę zewnętrzną łożyska. Liczba po kresce jest numerem porządkowym w odpowiedniej grupie wymiarowej. Wymiary niestandardowe – poza wyjątkami przedstawionymi dalej – oznaczane są zgodnie z następującym schematem:

Schemat oznaczania łożysk niestandardowych

Schemat oznaczania łożysk niestandardowych