Łożyska kulkowe dwurzędowe wahliwe

Łożyska kulkowe dwurzędowe wahliwe mają sferyczną bieżnię w pierścieniu zewnętrznym. Łożyska te mogą się nieznacznie wychylać i praca w takim nieznacznym wychyleniu jest dopuszczalna. Łożyska kulkowe dwurzędowe wahliwe są produkowane z cylindrycznym lub stożkowym otworem wewnętrznym i są nierozłączne.

Zdolność pracy przy wychylaniu się bez uszkodzenia łożyska jest jego podstawową zdolnością, dzięki której znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagane są takie warunki pracy. Ze względu na mały kontakt elementu tocznego z powierzchnią bieżni a przez to niedostateczne smarowanie, łożyska te nie powinny być stosowane tam gdzie występuje duża siła osiowa.

Łożyska kulkowe dwurzędowe wahliwe


 

Charakterystyka

Wymiary główne

Wymiary główne łożysk kulkowych dwurzędowych wahliwych podane w tabelach wymiarów są zgodne z normą międzynarodową ISO 15 (STN 02 4629). Wymiary tulei ustalających są również zgodne z normą międzynarodową ISO 113.

Otwór stożkowy

Łożyska kulkowe dwurzędowe wahliwe są produkowane z otworem stożkowym o zbieżności 1:12. Łożyska z otworem stożkowym osadzane są albo bezpośrednio na czopie stożkowym albo na czopie walcowym za pomocą tulei wciąganych lub wciskanych.

Koszyk

Łożyska kulkowe dwurzędowe wahliwe do zastosowań zwykłych są produkowane z koszykiem stalowym co nie jest zaznaczone. Koszyk może być w jednej części (typy 12.., 13…) lub w dwóch częściach (typy 22.., 23..)

Tolerancje

Łożyska kulkowe dwurzędowe wahliwe są produkowane z normalna klasa dokładności P0. Dla specjalnych zastosowań wymagających wyższej dokładności lub wyższych obrotów są produkowane w klasach P6, P5, P4. Maksymalne dopuszczalne odchyłki określa norma ISO 492.

Luz promieniowy

Łożyska kulkowe dwurzędowe wahliwe w wykonaniu podstawowym mają normalny luz promieniowy który nie jest uwidaczniany w oznaczeniu łożysk. Do specjalnych zastosowań produkowane mogą być łożyska z luzem promieniowym C2 (mniejszym od normalnego) albo z luzem promieniowym C3, C4,C5 (większym od normalnego).

Poziom drgań

Łożyska kulkowe dwurzędowe wahliwe w wykonaniu podstawowym mają normalny poziom drgań, który jest sprawdzany przez producenta. Do specjalnych zastosowań produkowane są łożyska o obniżonym poziomie drgań (C6).

Kombinacja symboli

Symbole klasy dokładności, luzu wewnętrznego łożyska i poziomu drgań są łączone i jednocześnie pomijany jest symbol C w drugiej i kolejnych oznaczeniach cech łożyska, np.:

P6 + C3 = P63
C3 + C6 = C36

1206 P63
1307 C36


Stabilizacja do pracy w wyższych temperaturach

Do pracy w temperaturach powyżej 120°C produkowane są specjalnie stabilizowane łożyska kulkowe jednorzędowe zwykłe o stabilizowanych wymiarach dla temperatur od 150°C do 400°C (S0, S1, S2, S3, S4, S5). Łożyska stabilizowane dostarczane są na specjalne zamówienie.

Wychylenie

Łożyska kulkowe dwurzędowe wahliwe dopuszczają wychylenia pierścieni. Wartości dopuszczalnych wychyleń bez wpływu na właściwą pracę łożyska są zestawione w tabeli poniżej.

Typ łożyskaDopuszczalne wychylenie
12, 222º30´
126, 13, 23

Zastępcze promieniowe obciążenia dynamiczne

Pr = Fr + Y1.Fa – dla Fa/Fr ≤ e (kN)
Pr = 0,65.Fr + Y2.Fa – dla Fa/Fr > e (kN)

Współczynniki e, Y1 a Y2 dla poszczególnych łożysk są podane w tabeli.

Zastępcze promieniowe obciążenia statyczne

Por = Fr + Y0.Fa (kN)

Współczynniki Y0 są podane w tabeli.

Łożyska kulkowe dwurzędowe wahliwe Łożyska kulkowe dwurzędowe wahliwe Łożyska kulkowe dwurzędowe wahliwe
koszyk 12, 13 koszyk 22, 23 koszyk 22, 23

Oznaczenia

Oznaczenia łożysk w wykonaniach podstawowych i popularnych wersji łożysk podane są w tabelach wymiarów. Modyfikacje wykonania podstawowego oznaczane są dodatkowymi symbolami zgodnie z normą STN 02 4608.