Metrologia i testowanie

Dla zapewnienia stabilnej jakości produkcji i kontroli jakości sprzedawanych wyrobów, na terenie firmy wybudowane są niezbędne laboratoria pomiarowe i badań metalograficznych oraz punkty pomiarów precyzyjnych, w których wykonywane są w szczególności:

  • legalizacja identyfikacji przyrządów pomiarowych według krajowych standardów wymiarów i twardości
  • kalibracja stosowanych stanowiskowych wzorców pomiarowych, mierników i urządzeń w procesie produkcji i kontroli
  • wykonywanie precyzyjnych pomiarów długości, twardości, kątów, chropowatości, kulistości, falistości, płaskości i pozostałych parametrów wewnętrznej geometrii pierścieni łożysk, elementów tocznych i pozostałych komponentów łożysk
  • nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych i zachowaniem procedur technologicznych i kontrolnych – wykonywanie dokładnych pomiarów i wystawianie protokołów do przygotowania pierwotnych wzorców według wymogów klientów zgodnie z normami VDA2 (PPF) i ISO 9000 (PPAP)
  • wystawianie dokumentów kontroli na dostarczone partie zgodnie z normą STN EN 10204:2005 i wymogami klienta
  • analizy składu chemicznego materiału, mikroskopowa ocena metalograficznej struktury oraz mikrozanieczyszczenia po obróbce termicznej oraz twardość materiałów wstępnych i komponentów łożysk
  • sprawdzanie funkcjonalności łożysk przez pomiary ich poziomu wibracji za pośrednictwem najnowocześniejszych przyrządów trójpasmowych
  • próby żywotności łożysk (podstawowa nośność dynamiczna, graniczna ilość obrotów, moment tarcia, zanik smarowania) według wewnętrznych wymogów, ewentualnie wymogów klientów
  • doradztwo techniczne w dziedzinie metrologii, dokładności pomiarów, metalografii, testowania i analizy problemów oraz usterek w produktach powstałych w trakcie ich użytkowania.

Aby zapewnić trwałą i stabilną jakość naszych łożysk w razie konieczności wykorzystujemy inne zewnętrzne, niezawisłe organizacje badawcze do wykonania kontroli kupowanych komponentów i nadzór nad procesami produkcyjnymi naszych podwykonawców.

Posługujemy się sprzętem i techniką pomiarową od przodujących producentów światowych:

AMETEK (Taylor Hobson Form Talysurf PGI820, Taylor Hobson TALYROND 73 Spectrocheck), MITUTOYO (konturoskop SVC3000, wysokościomierz LH-600E), OLYMPUS (mikroskop), EMCOTEST (N4C), Societé Genevoise (SIP420M), AQUASTYL (twardomierze i przyrządy do kontroli poziomu wibracji łożysk IL100 i IL200R), Hangzhou BearingsTest and Research center (przyrządy do kontroli poziomu wibracji łożysk BVT1, BVT5, BVT6 a BVT8, oraz stanowiska do testowania żywotności łożysk ABLT-2).