Falzifikáty PL

Jakość produktów

Jakość produktów i oferowanych usług jest decydującym czynnikiem dla realizacji strategicznych celów i konkurencyjności firmy. Musi spełniać wszystkie wymagania i oczekiwania klientów, musi być efektywnie planowana, wprowadzana, kierowana i stale udoskonalana we wszystkich działaniach i procesach oraz zintegrowana na wszystkich poziomach spółki.

Naszym priorytetem jest wprowadzenie odpowiednich procesów i jakości z uwzględnieniem kontroli końcowej sprzedawanych produktów. System zarządzania jakością podlega certyfikacji zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Przy realizacji powyższych zasad ZVL Slovakia, a.s. ma ustaloną następującą politykę jakości:

  • stale zwiększać zaufanie i zadowolenie klientów poprzez jakość produkowanych i sprzedawanych produktów i świadczonych usług
  • doskonalić i ulepszać wprowadzony system zarządzania jakością, według bieżących wymogów klientów i potrzeb własnych
  • rozwijać partnerskie stosunki i współpracę z dostawcami w celu zwiększenia konkurencyjności naszych produktów i udzielanych usług
  • przez skuteczną motywację pracowników i podwyższanie ich kwalifikacji zawodowych zapewnić jakość i efektywność wykonywanej pracy w celu utrzymania i zwiększania koniunktury naszej spółki
ZVL kvalita
ZVL kvalita
ZVL kvalita
Certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 9001

ISO-14001

Certyfikat ISO 14001

Certyfikat ISO 45001

Certyfikat ISO 45001

Wykaz norm