Falzifikáty PL

Jakość produktów

Jakość produktów i oferowanych usług jest decydującym czynnikiem dla realizacji strategicznych celów i konkurencyjności firmy. Musi spełniać wszystkie wymagania i oczekiwania klientów, musi być efektywnie planowana, wprowadzana, kierowana i stale udoskonalana we wszystkich działaniach i procesach oraz zintegrowana na wszystkich poziomach spółki.

Naszym priorytetem jest wprowadzenie odpowiednich procesów i jakości z uwzględnieniem kontroli końcowej sprzedawanych produktów. System zarządzania jakością podlega certyfikacji zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Przy realizacji powyższych zasad ZVL Slovakia, a.s. ma ustaloną następującą politykę jakości:

  • stale zwiększać zaufanie i zadowolenie klientów poprzez jakość produkowanych i sprzedawanych produktów i świadczonych usług
  • doskonalić i ulepszać wprowadzony system zarządzania jakością, według bieżących wymogów klientów i potrzeb własnych
  • rozwijać partnerskie stosunki i współpracę z dostawcami w celu zwiększenia konkurencyjności naszych produktów i udzielanych usług
  • przez skuteczną motywację pracowników i podwyższanie ich kwalifikacji zawodowych zapewnić jakość i efektywność wykonywanej pracy w celu utrzymania i zwiększania koniunktury naszej spółki
ZVL kvalita
ZVL kvalita
ZVL kvalita
Certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 14001

Certyfikat ISO 14001

Certyfikat ISO 45001

Certyfikat ISO 45001

list of standards

Wykaz norm