Łożyska baryłkowe wzdłużne

Łożyska baryłkowe wzdłużne mogą przenosić duże obciążenia osiowe. Ze względu na swoją budowę, w której skład wchodzą bieżnie baryłkowe i przekazywaniem obciążenia pod pewnym kątem, są również odpowiednie do przenoszenia obciążeń promieniowych. Są rozbieralne, co pozwala na łatwiejszą instalację poszczególnych pierścieni w układzie.

Konstrukcja poszczególnych elementów łożysk baryłkowych wzdłużnych pozwala na pracę przy pewnym wychyleniu wzajemnym pierścieni. Dzięki tej właściwości łożyska baryłkowe wzdłużne pozostają niewrażliwe na ugięcia przyległych elementów.
Łożyska baryłkowe wzdłużne mają dużą liczbę niesymetrycznych baryłek i charakteryzują się optymalnym przyleganiem baryłek do bieżni, z uwagi na co mogą przenosić bardzo duże obciążenia osiowe.
Łożyska baryłkowe wzdłużne nadają się do układów o dużych wymaganiach przenoszenia sił obciążenia, np. w obrabiarkach, dźwigach, okrętowych wałach napędowych, sprzęcie górniczym, itp.

Łożyska baryłkowe wzdłużne


 

Charakterystyka

Wymiary główne

Wymiary główne łożysk baryłkowych wzdłużnych podane w tabelach wymiarów są zgodne z normą międzynarodową ISO 104.

Budowa

Łożyska baryłkowe wzdłużne są zazwyczaj produkowane z koszykiem mosiężnym prowadzonym na tulei wciśniętej w otwór podkładki wału. Łożyska te oznacza się „MC”. Inna wersja łożysk baryłkowych wzdłużnych jest wyposażona w tłoczony koszyk stalowy. Te są oznaczane „EJ”.

Tolerancje

Łożyska baryłkowe wzdłużne produkowane są w klasie dokładności P0. Łożyska w wyższej klasie dokładności produkowane są na specjalne zamówienie.

Wpływ temperatury roboczej na materiał łożyska

Łożyska baryłkowe wzdłużne poddawane są specjalnej obróbce cieplnej, która umożliwia stosowanie ich w wyższych temperaturach do 200°C bez obawy wystąpienia zmian wymiarowych.

Wychylenie

Ze względu na swoją budowę łożyska baryłkowe wzdłużne pozwalają na wychylenie wzajemne, tj. w zwykłych warunkach pracy (Pa ≤ 0,1.Ca) dopuszczają pewną niewspółosiowość wału w stosunku do oprawy nie zakłócającą ich pracy. Dopuszczalne wychylenie podano w poniższej tabeli:

Dopuszczalne wychylenieTyp łożyska
292XX
2°30’293XX
294XX

Zastępcze obciążenie dynamiczne

W zależności od wpływu bicia w łożyskowaniu i jego eliminacji za pomocą wzajemnych ruchów pierścieni oraz jeśli Fr ≤ 0,55.Fa wówczas:

Pa = Fa + 1,2.Fr

Pa = 0,88.(Fa + 1,2.Fr)

– Jeśli bicia w łożyskowaniu wpływają na rozkład obciążeń w łożysku

– Jeśli bicia w łożyskowaniu nie wpływają na rozkład obciążeń w łożysku


gdzie
Pea – zastępcze obciążenie dynamiczne łożyska (N)
Fa – obciążenie osiowe łożyska (N)
Fr – obciążenie promieniowe łożyska (N)

Jeśli Fr ≥ 0,55.Fa, należy skontaktować się z działem technologicznym ZVL SLOVAKIA.

Zastępcze obciążenie statyczne

Gdy Fr ≤ 0,55.Fa, obciążenie osiowe wynosi:

Poa = Fa + 2,7.Fr

gdzie
Poa – zastępcze obciążenie statyczne łożyska (N)
Fa – obciążenie osiowe łożyska (N)
Fr – obciążenie promieniowe łożyska (N)

Gdy Fr ≥ 0,55.Fa, należy skontaktować się z działem technologicznym ZVL SLOVAKIA.

Minimalne obciążenie osiowe

W przypadku łożysk wzdłużnych pojawia się niebezpieczne ślizganie się elementów tocznych po bieżniach w wyniku sił odśrodkowych a tym samym możliwe jest uszkodzenie elementów tocznych lub bieżni. Z tego powodu należy łożysko dociążyć osiowo. Jej wielkość ustala się ze wzoru:

Famin = 0,00125.Co

gdzie
Famin – minimalne obciążenie osiowe (kN)
Co – podstawowa nośność statyczna (kN)