Łożyska skośne kulkowe dwurzędowe

Łożysko skośne kulkowe dwurzędowe mają podobną konstrukcję i funkcję, co para łożysk skośnych kulkowych jednorzędowych w układzie „O”. Łożyska te mają stosunkowo głębokie bieżnie na obu pierścieniach, kanalik do wkładania kulek z jednej strony i są nierozłączne.

Dzięki optymalnemu rozmiarowi kulek i ich dostosowaniu do bieżni łożyska te mają stosunkowo wysoką obciążalność. Łożyska te mogą przenosić obciążenia osiowe i promieniowe w obu kierunkach i mogą być stosowane nawet przy dużych prędkościach obrotowych. Łożyska te należy montować, aby siły nie oddziaływały na kanalik do wkładania kulek. Są produkowane w szerokiej gamie typów i stanowią najszerzej stosowany rodzaj łożysk tocznych.

Łożyska skośne kulkowe dwurzędowe


 

Charakterystyka

Wymiary główne

Wymiary główne zwykłych jednorzędowych łożysk kulkowych podane w tabelach wymiarów są zgodne z normą międzynarodową ISO 15. Łożyska są standardowo wytwarzane w podstawowej klasie dokładności P0. Łożyska skośne kulkowe dwurzędowe są bardzo wrażliwe na wychylenie pierścieni.

Łożyska z blaszkami lub uszczelkami

Łożyska skośne kulkowe dwurzędowe z uszczelnieniem po jednej lub po obu stronach produkowane są w wersji z blaszkami ochronnymi (Z, -2Z) lub w wersji z uszczelkami (RS lub -2RS). Pierścienie uszczelniające wykonane z gumy wulkanizowanej na metalowym pierścieniu wzmacniającym zapewniają skuteczne uszczelnienie stykowe. Łożyska są produkowane w wersji z blaszką ochronną przylegającą do gładkiego brzegu pierścienia wewnętrznego (RS, -2RS).
Łożyska z uszczelkami można stosować w zakresie temperatur od -30°C do 110°C.
Dostawy łożysk uszczelnionych (RS2, 2RS2) lub uszczelnieniem o innym kształcie należy wcześniej uzgodnić.
Łożyska uszczelnione obustronnie (-2Z, -2RS) wypełnione są smarem dobrej jakości, którego właściwości zwykle zapewniają smarowanie przez cały okres użytkowania łożyska w normalnych warunkach pracy. W łożyskach w takiej wersji smaru nie można uzupełniać. Używać ich można w zakresie temperatur od -30°C do 110°C. Łożyska z innym smarem dostarczane są na specjalne zamówienie.

Smar

Łożyska uszczelniane z obu stron i wypełnione smarem innym od standardowego oznacza się kombinacją odpowiednich symboli. Dwie pierwsze litery oznaczają zakres temperatur pracy (symbol zgodny z normą STN 02 4608), a trzecia określa nazwę smaru.

TL – smar do niskich temperatur pracy (od -60°C do 100°C)
TM – smar do średnich temperatur pracy (od -30°C do 110°C)
TH – smar do wysokich temperatur pracy (od -40°C do 250°C)
TW – smar do niskich i wysokich temperatur pracy (od -40°C do 150°C)
Uwaga: Nie jest konieczne umieszczenie na łożyskach symboli smarów do średnich temperatur pracy.

Koszyk

Łożyska uszczelniane z obu stron i wypełnione smarem innym od standardowego oznacza się kombinacją odpowiednich symboli. Dwie pierwsze litery oznaczają zakres temperatur pracy (symbol zgodny z normą STN 02 4608), a trzecia określa nazwę smaru.

Łożyska skośne kulkowe dwurzędowe

Do specjalnych zastosowań łożyska mogą być też zaopatrzone w koszyki innego rodzaju: masywne z poliamidu (TNH, TNGH), masywne z tekstolitu (TB). Łożyska takie dostarczane są na specjalne zamówienie.

Dokładność

Dwurzędowe kulkowe skośne łożyska są standartowo produkowane w klasach dokładności P0 i P6. W układach specjalnych wymagających wysokiej dokładności lub o wysokich prędkościach obrotowych używa się łożysk w wyższej klasie dokładności P5 lub P4. Łożyska o wyższej klasie dokładności P6E stosuje się w elektrycznych maszynach wirujących. Maksymalne dopuszczalne określa norma ISO 492.

Luz promieniowy

Standartowo produkowane dwurzędowe kulkowe skośne łożyska mają normalny luz promieniowy, którego się nie oznacza. Do specjalnych układów produkowane są łożyska o pomniejszonym luzie promieniowym (C2) lub zwiększonym (C3,C4,C5).

Poziom drgań

Standartowo produkowane dwurzędowe kulkowe skośne łożyska mają normalny poziom drgań określany przez producenta. Do specjalnych układów produkowane są cicho pracujące łożyska o obniżonym poziomie drgań (C6).

Kombinacje symboli

Symbole klas dokładności, wewnętrznego luzu łożyska i poziomu drgań są łączone, natomiast pomijany jest symbol C w drugiej i kolejnych specjalnych oznaczeniach cech łożyska, np.:

P6 + C3 = P63
C3 + C6 = C36
P6 + C3 + C6 = P636

3205 P63
3205-2RS C36
3205-2Z P636


Wychylenie

Dla łożysk kulkowych skośnych dwurzędowych niedopuszczalne są wychylenia pierścieni łożyska. Wychylenie wywołuje dodatkowe obciążenie łożyska i skraca jego trwałość.

Zastępcze obciążenie dynamiczne promieniowe

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe:

P = Fr + 0,73.Fa
P = 0,67.Fr + 1,41.Fa

dla Fa/Fr ≤ 0,68
dla Fa/Fr > 0,68


Oznaczenia

Oznaczenia łożysk w wersjach standardowych i popularnych podane są w tabelach wymiarów. Modyfikacje wersji standardowej oznaczane są dodatkowymi symbolami zgodnie z normą STN 02 4608. Znaczenia najczęściej stosowanych symboli dla łożysk kulkowych jednorzędowych zwykłych podano w tabeli poniżej.

SymbolPrzykładowe oznaczenieZnaczenie
-RS3205RSUszczelka z jednej strony przylegająca do płaskiej powierzchni pierścienia wewnętrznego
-2RS3307-2RSUszczelki z obu stron przylegające do płaskiej powierzchni pierścienia wewnętrznego
-Z3206-ZBlaszka ochronna z jednej strony
-2Z3208-2ZBlaszki ochronne z obu stron przylegające do płaskiej powierzchni pierścienia wewnętrznego
TNH3309TNHKoszyk z tworzywa sztucznego, prowadzony na kulkach
P63205 P6Klasa dokładności wyższa niż normalna
P53307E P5Klasa dokładności wyższa niż P6
C23304 C2Luz promieniowy mniejszy od normalnego
C33305-2Z C3Luz promieniowy większy od normalnego
C43307-2RS C4Luz promieniowy większy niż C3
C53206-2Z C5Luz promieniowy większy niż C4
C63305 C6Obniżony poziom drgań