Łożyska kulkowe wzdłużne jedno i dwukierunkowe

Ze względu na konstrukcję, łożyska kulkowe wzdłużne są podzielone na jedno i dwukierunkowe.

Łożyska wzdłużne jednokierunkowe
Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe, składają się z 2 pierścieni (ruchomy i nieruchomy) oraz koszyka z kulkami. Łożyska tego typu przenoszą obciążenia osiowe w jednym kierunku i ustalają położenie wału w jednym kierunku. Nie mogą być poddawane jednak obciążeniom promieniowym.

Łożyska wzdłużne dwukierunkowe
Łożyska kulkowe wzdłużne dwukierunkowe składają się z pierścienia ruchomego i dwóch pierścieni nieruchomych oraz dwóch koszyków z kulkami. Łożyska tego typu przenoszą obciążenia osiowe w obu kierunkach i mogą być przez to stosowane do ustalania położenia wału w obu kierunkach.

Łożyska kulkowe wzdłużne jedno i dwukierunkowe


 

Charakterystyka

Wymiary główne

Wymiary główne łożysk kulkowych wzdłużnych podane w tabelach wymiarów są zgodne z normą międzynarodową ISO 104.

Oznaczenie

Oznaczenie standardowych zastosowań jest wyspecyfikowane w tabelach oznaczeń. Różnice w podstawowych zastosowaniach są zaznaczone dodatkowymi symbolami.

Koszyk

Łożyska kulkowe wzdłużne do zastosowań zwykłych są produkowane z koszykiem stalowym co nie jest zaznaczone. Specjalna konstrukcja koszyka powinna być przedyskutowana i uzgodniona z dostawcą.

Tolerancje

Łożyska kulkowe wzdłużne są produkowane z normalna klasa dokładności P0 co nie jest zaznaczone. Dla specjalnych zastosowań wymagających wyższej dokładności mogą być produkowane w klasach P6 lub P5.

Wychylenie

Osadzenie łożysk kulkowych wzdłużnych wymaga jak najdokładniejszego montażu w płaszczyźnie działania ponieważ wychylenia powodują wzrost obciążenia bieżni przez kontakt elementów tocznych z bieżnią. Łożyska te nie są przeznaczone do pracy przy wychyleniach.

Zastępcze osiowe obciążenia dynamiczne

Pa = Fa (kN)

Zastępcze promieniowe obciążenia statyczne

Poa = Fa (kN)

Minimalne osiowe obciążenia

Jeśli siła osiowa Fa spada poniżej dopuszczalnych wartości przy wysokich obrotach występuje niebezpieczeństwo poślizgów kulek po powierzchni bieżni ze względu na działanie sił odśrodkowych. Dopuszczalna siła Fa jest liczona według wzoru:

Łożyska kulkowe wzdłużne jedno i dwukierunkowe

Fa min – minimalna siła osiowa
nmax – maksymalne obroty
M – współczynnik obciążenia minimalnego

Jeśli siła osiowa jest mniejsza od Fa min lub podczas pracy łożysko jest odciążone, np. jeśli jeden rząd kulek w łożysku wzdłużnym dwukierunkowym jest ułożony tak, że obciążenie na niego nie działa to jest wymagana minimalna siła obciążająca np. za pomocą sprężyn.