Łożyska baryłkowe dwurzędowe z otworem walcowym lub stożkowym

Łożyska baryłkowe dwurzędowe mogą przenosić duże obciążenia promieniowe przy obciążeniu osiowym działającym w obu kierunkach. Mają dużą liczbę ułożonych w dwóch rzędach podłużnych symetrycznych wałeczków o dużej średnicy i powierzchni sferycznej oraz wspólną bieżnię sferyczną w pierścieniu zewnętrznym. Nie są one łatwo rozbieralne.

Dzięki tym wyjątkowym właściwościom łożyska baryłkowe umożliwiają:

  • pracę w niższej temperaturze i przy wyższych prędkościach obrotowych,
  • przenoszenie większych obciążeń,
  • wydłużenie okresu użytkowania.

Łożyska baryłkowe dwurzędowe z otworem walcowym lub stożkowym


 

Charakterystyka

Wymiary główne

Wymiary główne łożysk baryłkowych dwurzędowych podane w tabelach wymiarów są zgodne z normą międzynarodową ISO 15 (STN 02 4629).

Łożyska baryłkowe dwurzędowe z otworem walcowym lub stożkowym

Konstrukcja

Wewnentrzna konstrukcja dwurzędowych baryłkowych łożyskopatrta jest na symetrycznych baryłkach i w zależności od rodzaju koszyka na kilka wersji. Wersje z tłoczonym dzielonym stalowym koszykiem i pływającym pierścieniem środkowym oznaczamy „E..J“ Łożyska z jednoczęściowym grzebieniowym koszykiem z mosiądzu prowadzonym na pierścieniu wewnętrzym oznaczamy „M“ a z koszykiem dzielonym „MB“.

Łożyska baryłkowe dwurzędowe z otworem walcowym lub stożkowym

Tolerancje

Łożyska baryłkowe dwurzędowe produkowane są zwykle w klasie dokładności P0. Produkcję łożysk o wyższej klasie dokładności należy uzgodnić z producentem. Maksymalne dopuszczalne odchyłki określa norma ISO 492.

Luz promieniowy

Łożyska baryłkowe dwurzędowe w wykonaniu podstawowym mają normalny luz promieniowy który nie jest uwidaczniany w oznaczeniu łożysk. Do specjalnych zastosowań produkowane mogą być łożyska z luzem promieniowym C2 (mniejszym od normalnego) albo z luzem promieniowym C3, C4, C5 (większym od normalnego).

Rowek i otwory smarowe na pierścieniu zewnętrznym

Dla zapewnienia lepszego smarowania i większej niezawodności łożyska baryłkowe dwurzędowe zaopatrzone są w rowek i trzy otwory smarowe (W33) w pierścieniu zewnętrznym.

Otwór w pierścieniu wewnętrznym

Łożyska baryłkowe dwurzędowe produkowane są z otworem walcowym lub stożkowym (K) o zbieżności 1:12 lub 1:30. Łożyska z otworem stożkowym osadzane są albo bezpośrednio na czopie stożkowym albo na czopie walcowym za pomocą tulei wciąganych lub wciskanych.

Stabilizacja do pracy w wyższych temperaturach

Do pracy w temperaturach powyżej 120°C produkowane są specjalnie stabilizowane łożyska baryłkowe dwurzędowe o stabilizowanych wymiarach dla temperatur od 150°C do 400°C (S0, S1, S2, S3, S4, S5) zgodnie z normą ISO 2982-1,2.

Wychylenie

Dwurzędowe łożyska baryłkowe mogą wychylać się z położenia centralnego bez zakłócania ich prawidłowego funkcjonowania.

Dopuszczalne wychylenieTyp łożyska
1°30´222XX, 230XX, 231XX,233XX,239XX
223XX, 240XX
2°30´232XX, 241XX

Obciążalność osiowa łożysk mocowanych na tulejach wciąganych

Gdy łożyska baryłkowe dwurzędowe mocuje się na wałach cylindrycznych przy użyciu tulei, wartość obciążenia osiowego przenoszonego przez łożysko zależy od tarcia pomiędzy wałem a tuleją. Przy właściwym zamocowaniu łożysk obciążalność osiową możemy obliczyć ze wzoru:

Fap = 3.B.d

Fap – maksymalna obciążalność osiowa (N)
B – szerokość łożyska (mm)
D – średnica otworu łożyska (mm)

Dynamiczne obciążenie zastępcze

Gdy łożyska podlega jednoczesnie obciążeniu promieniowemu i osiowemu, to dynamiczne obciążenie promieniowe oblicza się ze wzorów:

Pr = Fr + Y1.Fa dla Fa/Fr ≤ e
Pr = 0,67.Fr + Y2.Fa dla Fa/Fr > e

Pr – zastępcze obciążenie dynamiczne promieniowe (N)
Fr – obciążenie promieniowe (N)
Fa – obciążenie osiowe (N)
e,Y1,Y2 – zobacz w części tabelarycznej

Statyczne obciążenie zastępcze

Statyczne obciążenie promieniowe oblicza się ze wzoru:

Por = Fr + Y3.Fa

Por – zastępcze obciążenie dynamiczne promieniowe (N)
Fr – obciążenie promieniowe (N)
Fa – obciążenie osiowe (N)
Y3 – zobacz w części tabelarycznej

Graniczna prędkość obrotowa

Graniczna prędkość obrotowa podana w części tabelarycznej to maksymalna ilość obrotów przy której, z pewnym marginesem bezpieczeństwa, łożysko pracuje bezusterkowo. Spełnione przy tym muszą być następujące warunki:

  • obciążenie łożyska odpowiada trwałości L10h =~ 100 000 hodín,
  • składowa osiowa sił Fa obciążająca łożysko poprzeczne baryłkowe osiąga 25% maksymalnej wartości składowej promieniowej siły Fr,
  • łożyska wykonane są w normalnej klasie dokładności, z normalnym luzem promieniowym,
  • graniczna prędkość obrotowa przy smarowaniu olejowym określana jest dla smarowania zanurzeniowego.

Oznaczenia

Oznaczenia łożysk w wykonaniach podstawowych podane są w tabelach wymiarów. Modyfikacje wykonania podstawowego oznaczane są dodatkowymi symbolami zgodnie z normą STN 02 4608. Znaczenia najczęściej stosowanych symboli dla łożysk baryłkowych dwurzędowych podano w tabeli poniżej.

SymbolPrzykładZnaczenie
K22208EKW33JOtwór stożkowy o zbieżności 1:12
W3322311EW33JRowek i otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym
J22215EW33JKoszyk stalowy tłoczony prowadzony na elementach tocznych
M22218W33MKoszyk mosiężny masywny prowadzony na elementach tocznych
E22319EW33JŁożysko o podwyższonej obciążalności
P622214EW33J P6Wyższa klasa dokładności
C222309EW33J C2Luz promieniowy mniejszy od normalnego (normalny luz promieniowy nie jest uwidaczniany)
C422326KW33M C4Luz promieniowy większy niż C3
S222308W33M C5S2Stabilizacja obu pierścieni do pracy w temperaturze do 250°C