ZVL výskum a vývoj
ZVL výskum a vývoj

Badania i rozwój

Przy projektach i rozwoju nowych produktów stosujemy najnowocześniejsze systemy konstrukcyjne CAD i 3D CAD, ich jakość sprawdzamy w praktyce aparatami pomiarowymi. W razie konieczności współpracujemy z zewnętrznymi organizacjami, ośrodkami badawczymi, laboratoriami i uczelniami technicznymi. Naszym głównym celem jest zaoferowanie klientom najlepszych rozwiązań i zrealizowanie ich wymogów w dziedzinie innowacji, rozwoju i stosowania łożysk w praktyce.

Nasze biuro konstrukcyjne koncentruje się na analizie wzajemnych interakcji poszczególnych komponentów łożysk, reakcji w miejscu styku elementów tocznych oraz wpływu na właściwości łożysk w zależności od warunków eksploatacji. Nowoczesne systemy CAD, doświadczenie pracowników i współpraca z działami technicznymi dostawców i innymi zewnętrznymi organizacjami umożliwiają nam udoskonalanie poszczególnych charakterystyk łożysk – kształt bieżni, warunki trybologiczne, elementy toczne, koszyki, w celu maksymalnego wykorzystania przestrzeni łożyska i poprawę jego ostatecznych właściwości –nośność dynamiczna, graniczna prędkość obrotowa, moment tarcia i poziom wibracji. Określenie i obliczenia tych parametrów są funkcją zastosowanego materiału, wielkości i ilości elementów tocznych, kąta działania oraz średniej średnicy łożyska.

ZVL výskum a vývoj
ZVL výskum a vývoj

Doradztwo techniczne

Nasz personel techniczny jest przygotowany do udzielania Państwu informacji i świadczenia usług doradztwa technicznego przy rozwiązywaniu problemów oraz przy analizie błędów i problemów powstających w trakcie eksploatacji maszyn i urządzeń. Równocześnie oferujemy Państwu pomoc przy realizacji konkretnych projektów łożyskowań z użyciem łożysk standardowych oraz projektów łożysk specjalnych na podstawie specyficznych wymogów technicznych.

ZVL výskum a vývoj
ZVL výskum a vývoj