Łożyska kulkowe samonastawne

Łożyska kulkowe samonastawne są stosowane głównie w prostych łożyskowaniach, np. w maszynach rolniczych, przenośnikach, maszynach do
przetwórstwa żywności, maszynach budowlanych itp.

 

Charakterystyka

Wymiary główne

Wymiary główne łożysk kulkowych samonastawnych podane w tabelach wymiarów są zgodne z normami międzynarodowymi ISO 2264 i DIN 626 T1. Wymiary pierścieni są zgodne z normą międzynarodową ISO 3145.

Smarowanie

Łożyska kulkowe samonastawne nie wymagają obsługi. Smar zawarty w łożysku zwykle wystarcza na cały okres użytkowania łożyska.

Luz promieniowy

Łożyska kulkowe samonastawne mają luz promieniowy odpowiadający zakresowi C3 dla jednorzędowych łożysk kulkowych.

Temperatura pracy

Łożyska kulkowe samonastawne są wypełnione wysokiej jakości smarem plastycznym przeznaczonym do pracy w temperaturach od -30°C do 100°C.

Graniczna prędkość obrotowa

Prędkość graniczna obrotowa łożyska kulkowego samonastawnego zależy głównie od zamocowania łozyska na wale (patrz tabela poniżej).

Graniczna prędkość obrotowa dla różnych tolerancji średnicy wału

Średnica otworuGraniczna prędkość obrotowa przy stosowaniu smaru plastycznego dla łożysk typu UA , UE , UD i UC dla różnych tolerancji średnicy wału
„d“h6h7h8h9h11
mmmin-1
179500600043001500950
208500530038001300850
257000450032001000700
30630040002800900630
35530034002200750530
40480030001900670480
45430026001700600430
50400024001600560400
55360020001400500360
60340019001300480340
65300017001100430300
70280016001000400280
8024001400900360240
9020001200800320200

Zastępcze dynamiczne obciążenie promieniowe

Zastępcze dynamiczne obciążenie promieniowe oblicza się tak samo jak dla standardowych łożysk kulkowych:

Pr = Fr
Pr = 0,56.Fr + Y.Fa

dla Fa/Fr ≤ e
dla Fa/Fr > e


Współczynniki

Fa/CoreY
0.0250.222
0.0400.241.8
0.0700.271.6
0.1300.311.4
0.2500.371.2
0.5000.441

Łożyska kulkowe samonastawne


Zastępcze statyczne obciążenie promieniowe

Zastępcze statyczne obciążenie promieniowe w łożyskach kulkowych samonastawnych oblicza się ze wzoru:

Por = 0,6.Fr + 0,5.Fa

dla (Por ≥ Fr)


 

Łożyska kulkowe samonastawne – zespoły opraw

Telesá pre upínacie ložiská sú liatinové a majú guľovú dutinu do ktorej sa umiestňuje upínacie ložisko podľa požiadavky vyhotovenia úložného celku (UA, UC, UD, UE). Upínacie telesá sa dodávajú stojaté (konštrukčné vyhotovenie SG), alebo prírubové (konštrukčné vyhotovenie FG).

Łożyska kulkowe samonastawne - zespoły opraw


Charakterystyka

Stosowanie

Łożyska kulkowe samonastawne w oprawach używane są głównie w maszynach rolniczych, przenośnikach, maszynach do przetwórstwa żywności, jako zespoły łożyskowe samonastawne. Na ogół używa się ich w układach, w których łożyska samonastawne zapewniają oszczędne rozwiązanie połączone z prostą budową układu. Dla celów smarowania oprawy wyposażone są w złączkę i kanał do smarowania prowadzący prosto do łożyska. Jeśli łożysk samonastawne nie wymaga smarowania w swoich warunkach pracy, gwintowany otwór można zatkać.

Wymiary główne

Główne wymiary zespołów opraw są zgodne z normą międzynarodową ISO 3228, wymiary mimośrodowego pierścienia mocującego są zgodne z normą międzynarodową ISO 3145.

Oznaczenia

Oznaczenia zespołów opraw i kompletnych samonastawnych zespołów łożyskowych podaje poniższa tabela.