Zarząd stanowi zespół kierujący spółką, którego celem jest odpowiedzialne, przejrzyste zarządzanie i kontrola oraz ukierunkowanie się na długoterminowe tworzenie wartości w spółce.

 

Tadeusz Płachta

Prezes Zarządu
tel.: +48 32 270 56 41
fax: +48 32 270 56 41
e-mail: plachta@zvl.com.pl