Nowości w programie produkcyjnym

W ciągu ostatniego czasu wprowadziliśmy dostawy nowych typoszeregów, oraz modyfikacji istniejących typoszeregów łożysk. Niektóre z nich przedstawiamy poniżej.

 

Split cylindrical roller bearing

Split cylindrical roller bearing

Łożyska dla przemysłu rolniczego

Łożyska dla przemysłu rolniczego

Insert ball bearings

Łożyska dla przemysłu rolniczego

Housing unit – type FG / SG / FM

Łożyska dla przemysłu rolniczego

Circular cast housing unit with bearing – LSGR type

Łożyska dla przemysłu rolniczego

Double row angular contact ball bearings

Agrihub / Agro point bering unit

Agrihub / Agro point bering unit

 

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe z uszczelkami po obu stronach

Możliwość zastosowania w miejscach, w których nie można zapewnić innego rodzaju smarowania, lub w miejscach z podwyższonym stopniem zakurzenia. Jednakże z przestrzennego punktu widzenia taki układ wymaga zastosowania innej konstrukcji wewnętrznej – mniejszych elementów tocznych, co skutkuje obniżoną nośnością łożyska. Dlatego wymagana jest konsultacja z naszym działem technicznym poprzedzająca ewentualną dostawę.

7208BTNGH-2RS

7208BETNG-2RS

 

72--BETNG-PAR

72–BETNG-PAR

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe – parowane

Łożyska parowane stosowne są dla konstrukcji ułożyskowań, kiedy wymagane jest przenoszenie obciążeń osiowych w obu kierunkach. Odznaczają się podwyższoną dokładnością, umożliwiającą ich zastosowanie wg wymogów danego urządzenia bez dodatkowych modyfikacji. Na życzenie klienta możliwa jest dostawa pary łożysk, ewentualnie dostawa łożysk do uniwersalnego parowania. Jednakże trzeba zawsze uzgodnić z wyprzedzeniem, w jakim układzie mają być łożyska dostarczone – czy z określonym luzem, czy z napięciem wstępnym.

 

Łożyska baryłkowe dwurzędowe

W segmencie łożysk baryłkowych dwurzędowych oferujemy trzy modyfikacje wykonań:

Łożyska uszczelnione – z uwagi na możliwość uzupełnienia montażu uszczelek łożyska produkowane są w dwóch wykonaniach – z szerszymi pierścieniami i zachowaniem konstrukcji wewnętrznej – oznaczone CDL223xx-2RS, lub z zachowaniem szerokości pierścieni, ale z zmniejszonymi rozmiarami baryłek – oznaczenie np. 223xx-2RS.

22209-2RS

22209-2RS

Łożyska dla maszyn wibracyjnych – te łożyska są charakterystyczne z uwagi na zastosowanie koszyka prowadzonego na pierścieniu zewnętrznym, odznaczają się podwyższoną dokładnością średnicy zewnętrznej i konstrukcji wewnętrznej, zastosowaniem baryłek o większej dokładności. Mogą być dostarczane w trzech wykonaniach koszyka: mosiężny jednoczęściowy lub dwuczęściowy, ew. blaszany.

22209W603

22209W603

22209W601MA

22209W601MA

22209W604MA

22209W604MA

Łożyska z koszykiem blaszanym o większej nośności – nowy kształt blaszanego koszyka umożliwił zastosowanie większych, ew. większej ilości elementów tocznych, w wyniku, czego została lepiej wykorzystana przestrzeń wewnętrzna łożyska i podwyższona jego nośność.

...EDW33J

…EDW33J

 

PLC 512-601

PLC 512-601

Łożyska walcowe czterorzędowe

Łożyska zostały skonstruowane w celu udoskonalenia ułożyskowania wałów walcarek dla podwyższenia dokładności walcowania. Charakteryzują się szerokim pierścieniem wewnętrznym i parą pierścieni zewnętrznych zawierających po dwa rzędy wałków prowadzonych w koszyku mosiężnym. Dla podwyższenia ich własności użytkowych pierścienie poddane są obróbce cieplnej prowadzącej do powstania struktury bainitycznej.